กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ

กรมทรัพยากรน้ำ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18000 บาท

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18000 บาท

– ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ปวส.) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 13,800 บาท

– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 13,800 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636454862084982929.pdf

รับสมัคร วันที่ 13-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เว็บไซต์ http://www.dwr.go.th

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 19500 บาท

 

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
https://file.job.thai.com/prakad/cad201711/cad201711_1.pdf

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 3 – 12 พฤศจิกายน 2560 2560 ที่
https://cad.job.thai.com/

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป3

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป3 จำนวน 31 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
https://file.job.thai.com/prakad/nesdb201711/nesdb201711_1.pdf

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2560 ที่
https://nesdb.thaijobjob.com/

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
ตำแหน่งสถาปนิก
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร
ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำ

วันที่สมัคร 1 พฤศจิกายน – 7 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://file.job.thai.com/prakad/drr201711/drr201711_1.pdf