สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการพาณิชย์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการพาณิชย์

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ ปริญญาโท 10 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636450622001123615.pdf

รับสมัครวันที่ 9 – 29 พฤศจิกายน 2560

เว็บไซต์ https://tpso.thaijobjob.com, http://www.tpso.moc.go.th
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เฟส 1 ชั้น 13 ห้อง 21303 เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงบประมาณ รับสมัคร ข้าราชการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

สำนักงบประมาณ
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ปริญญาตรี 4 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000-16,500 บาท

– ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ปริญญาโท 8 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17,500-19,250 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636445374535891401.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.bb.go.th
สำนักงบประมาณ
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ– ปริญญาโท
ปริญญาเอก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 27,130 (ป.โท) / 35,700 (ป.เอก) บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636445426889895356.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.tbs.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี – ปริญญาโท
ปริญญาเอก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 27,130 (ป.โท) / 35,700 (ป.เอก) บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636445423771761879.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.tbs.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ปริญญาโท 5 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17500 – 19250 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636445257703074195.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.onep.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง – ปริญญาโท
ปริญญาเอก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 27,130 (ป.โท) / 35,700 (ป.เอก) บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636414121487080100.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.tbs.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

สำนักงบประมาณ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงบประมาณ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) 4 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000-16,500 บาท

2. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ(ปริญญาโท) 8 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17,500-19,250 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
https://file.job.thai.com/prakad/bb201711/bb201711_1.pdf

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 6 พ.ย. – 24 พ.ย. 60 ที่
https://bb.thaijobjob.com/201711/index.php