สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15000-16500 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636449573734749881.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัคร พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัคร พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636453053587534471.pdf
http://job.npu.ac.th/job/announce_files/2560/256033/20171025153129229.pdf

รับสมัคร วันที่ 6-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://job.npu.ac.th/job
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง

กรมทางหลวง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 บาท

– ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  2 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 บาท

– ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
https://file.job.thai.com/prakad/doh201710/doh201710_1.pdf

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 ที่
https://doh.thaijobjob.com/