สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636453051306030464.pdf

รับสมัคร วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.kknic.ac.th
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัคร พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัคร พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636453053587534471.pdf
http://job.npu.ac.th/job/announce_files/2560/256033/20171025153129229.pdf

รับสมัคร วันที่ 6-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://job.npu.ac.th/job
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

กรมประมง รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง)

กรมประมง รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง)

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง) ปวช. 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 11,280 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636453163417811378.pdf

รับสมัคร วันที่ 14-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/personnel/