กรมป่าไม้ รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ

กรมป่าไม้
รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปวส. 3 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 13800 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636452279880151526.pdf

รับสมัครวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2560

เว็บไซต์ http://www.forest.go.th/
กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900