กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัคร พนักงานราชการ   เจ้าพนักงานพัสดุ ปวส. 1 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำ
รับสมัคร พนักงานราชการ   เจ้าพนักงานพัสดุ ปวส. 1 อัตรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปวส. 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 13,800 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636452403484316625.pdf

รับสมัคร วันที่ 10-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.dwr.go.th
กรมทรัพยากรน้ำ  180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400