สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการพาณิชย์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการพาณิชย์

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ ปริญญาโท 10 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636450622001123615.pdf

รับสมัครวันที่ 9 – 29 พฤศจิกายน 2560

เว็บไซต์ https://tpso.thaijobjob.com, http://www.tpso.moc.go.th
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เฟส 1 ชั้น 13 ห้อง 21303 เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000