สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15000-16500 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636449573734749881.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400