สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ พนักงานบริการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636449503212146992.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.ivenr2.ac.th
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300