สำนักงบประมาณ รับสมัคร ข้าราชการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

สำนักงบประมาณ
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ปริญญาตรี 4 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000-16,500 บาท

– ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ปริญญาโท 8 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17,500-19,250 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636445374535891401.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.bb.go.th
สำนักงบประมาณ
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400