มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ– ปริญญาโท
ปริญญาเอก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 27,130 (ป.โท) / 35,700 (ป.เอก) บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636445426889895356.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.tbs.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ