สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับสมัคร ข้าราชการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ปริญญาโท 5 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17500 – 19250 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636445257703074195.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.onep.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400