กรมปศุสัตว์ รับสมัคร ข้าราชการ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

กรมปศุสัตว์
รับสมัคร ข้าราชการ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ปริญญาตรี 5 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17500-19830 บาท บาท

– ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) ปริญญาตรี 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17500-19830 บาท บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636440918168054376.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://person.dld.go.th
กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400