กรมการแพทย์ รับสมัคร พนักงานราชการ นักจิตวิทยา

กรมการแพทย์
รับสมัคร พนักงานราชการ นักจิตวิทยา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636440903319480295.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.dms.moph.go.th/hrm/
กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000