มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง – ปริญญาโท
ปริญญาเอก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 27,130 (ป.โท) / 35,700 (ป.เอก) บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636414121487080100.pdf

รับสมัครถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เว็บไซต์ http://www.tbs.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ