สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัคร ข้าราชการ นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัคร ข้าราชการ นิติกรปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ปริญญาตรี 36 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636453154386643515.pdf

รับสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เว็บไซต์ http://www.ago.go.th