วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ)

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ปริญญาตรี 2 อัตรา / อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18000 บาท
– ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านพัสดุ) ปริญญาตรี 1 อัตรา  / อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 18000 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636454862084982929.pdf

สมัครได้ วันที่ 13-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560