สำนักงบประมาณ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงบประมาณ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) 4 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000-16,500 บาท

2. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ(ปริญญาโท) 8 อัตรา
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 17,500-19,250 บาท

ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่
https://file.job.thai.com/prakad/bb201711/bb201711_1.pdf

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 6 พ.ย. – 24 พ.ย. 60 ที่
https://bb.thaijobjob.com/201711/index.php