กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
ตำแหน่งสถาปนิก
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร
ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำ

วันที่สมัคร 1 พฤศจิกายน – 7 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://file.job.thai.com/prakad/drr201711/drr201711_1.pdf