#รูปฟรี วัดบูรพาภิราม, ร้อยเอ็ด, พระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย