#รูปฟรี ปรางค์กู่หรือปราสาทหนองกู่, ร้อยเอ็ด, ประเทศไทย