#รูปภาพฟรี วัดพระพุทธบาทยโสธร ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร